Όροι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ & ΟΡΟΙ

Τα πνευματικά δικαιώματα του Περιεχομένου (π.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) και των Υπηρεσιών του δικτυακού τόπου ( Site ) www.konstantinioncentereshop.com που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο Δίκτυο από την konstantinioncentereshop.com προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην konstantinioncentereshop.com  διατίθενται δε στους επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.

To konstantinioncentereshop.com καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το Περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο δικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο των παρεχομένων υπηρεσιών, τόσο του Περιεχομένου και των Υπηρεσιών, όσο και των Προϊόντων του δικτυακού τόπου konstantinioncentereshop.com . Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του konstantinioncentereshop.com.

To konstantinioncentereshop.com παρέχει το Περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις) τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου OΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ EΧΟΥΝ, και χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση, έγκριση ή έγγραφη εγγύηση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας. Σε καμία περίπτωση To konstantinioncentereshop.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η χρήση του δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του konstantinioncentereshop.com.

Ο παρών δικτυακός τόπος μπορεί να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων. To konstantinioncentereshop.com δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

To konstantinioncentereshop.com καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου και των υπηρεσιών της, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του δικτυακού τόπου ή των Servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

To konstantinioncentereshop.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο, Προϊόντα ή τις Υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού της τόπου.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την konstantinioncentereshop.com ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα του konstantinioncentereshop.com ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον δικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Η επίσκεψη του δικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και η χρήση των Υπηρεσιών του konstantinioncentereshop.com προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Πολιτικής Απορρήτου (Εχεμύθειας) του konstantinioncentereshop.com , όπως αυτοί εμφανίζονται στις αντίστοιχες Δέσμες ( Links )

Ασφάλεια Στοιχείων
To konstantinioncentereshop.com διασφαλίζει τα στοιχεία των κατόχων λογαριασμού από το να χρησιμοποιηθούν από μη εξουσιοδοτημένους παράγοντες ή Ρομποτικούς Μηχανισμούς. Η πρόσβασή στον λογαριασμό πραγματοποιείται με τη χρήση μοναδικών και ατομικών κωδικών που μόνο ο κάτοχος γνωρίζει και αποτελεί την ταυτότητα του λογαριασμού. Ό συνδυασμός αυτός αποδεικνύει στην konstantinioncentereshop.com ότι η πρόσβαση στο λογαριασμό του κατόχου προέρχεται αποκλειστικά και μόνον από τον κάτοχο του λογαριασμού.

Η πρόσβαση σε όλες τις απομακρυσμένες υπηρεσίες πραγματοποιούνται με την εισαγωγή του e-mail και τον κωδικό του κατόχου κάθε φορά που εισέρχεται στις πληροφορίες του λογαριασμού του ή και για να πραγματοποιήσει συναλλαγή. Μην γνωστοποιήσετε την ταυτότητα πρόσβασης του λογαριασμού σε κανέναν. Αν πιστεύεται ότι ο κωδικός σας έχει μαθευτεί μπορείτε να τον αλλάξετε ανά πάσα στιγμή.


ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα μας ο καταναλωτής μπορεί να βρεί περίπου αρκετά ήδη, τα οποία είναι κατηγοριοποιημένα στον διαδικτυακό μας τόπο.

Τα προϊόντα παραδίδονται στους καταναλωτές από Δευτέρα έως Παρασκευή από ώρα 10:30 έως 15:00, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που περιλαμβάνονται στο eshop και σε όλες τις εργάσιμες ώρες της εβδομάδος (Δευτέρα έως Παρασκευή) στο κατάστημα μας επί της οδού Κιλκισίου 20 ή αποστέλλονται με υπηρεσία courier και χρέωση παραλήπτη.

Ανά περιόδους το konstantinioncentereshop.com επιλέγει και θέτει σε προσφορά, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, προϊόντα του, για συγκεκριμένο αριθμό τεμαχίων καθώς και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο ορίζεται από αυτό. Επίσης, το konstantinioncentereshop.com είναι ο φορέας που θέτει τους όρους και τις προϋποθέσεις των εκάστοτε προσφορών και είναι υπεύθυνο για την ορθή τήρηση τους. Τέλος, το konstantinioncentereshop.com έχει την απόλυτη ευχέρεια να τροποποιήσει τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις, με μόνη την υποχρέωση της προηγούμενης ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της αλλαγής.

Εάν ο καταναλωτής επιλέξει την αγορά προϊόντος που έχει τεθεί σε προσφορά και καταχωρίσει την παραγγελία του, αυτό παραμένει δεσμευμένο στο κατάστημα του konstantinioncentereshop.com για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, με ευθύνη του.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ – ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Ο καταναλωτής μπορεί να επιστρέψει ένα προϊόν εφόσον το κοινοποιήσει εγγράφως στο konstantinioncentereshop.com μέσω του ιστότοπου ή τηλεφωνικά, καλώντας στο 2310 838411, εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Η άσκηση αυτού του δικαιώματος υπαναχωρήσεως μπορεί να γίνει υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι το προϊόν θα επιστραφεί στην άθικτη άριστη κατάσταση που παραδόθηκε στον καταναλωτή και θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα του και την απόδειξη καταβολής του τιμήματος. Στην περίπτωση αυτή το konstantinioncentereshop.com υποχρεούται να επιστρέψει στον καταναλωτή το ποσό που κατέβαλε για την αγορά του επιστρεφομένου προϊόντος. Το προϊόν μπορεί να επιστραφεί στο κατάστημα του konstantinioncentereshop.com ή να αποσταλεί σε αυτό ταχυδρομικά. Τα έξοδα αποστολής της επιστροφής του προϊόντος δεν καλύπτονται από το konstantinioncentereshop.com και επιβαρύνουν τον καταναλωτή.

Ο καταναλωτής δεν δικαιούται επιστροφής σε κάθε περίπτωση που αυτό προβλέπεται από το νόμο.

ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Ο παραγωγός κάθε προϊόντος το οποίο αγοράζει ο καταναλωτής από το konstantinioncentereshop.com ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος. Κάθε συμφωνία περιορισμού ή απαλλαγής του παραγωγού από την ευθύνη του είναι άκυρη. Οι αξιώσεις κατά του παραγωγού για ζημίες παραγράφονται μετά τριετία αφότου ο ζημιωθείς καταναλωτής πληροφορήθηκε ή όφειλε να πληροφορηθεί τη ζημία, το ελάττωμα και την ταυτότητα του παραγωγού, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τα όσα ο νόμος ορίζει. Μετά την πάροδο δεκαετίας από την κυκλοφορία του συγκεκριμένου προϊόντος επέρχεται απόσβεση του ζημιωθέντος καταναλωτή κατά του παραγωγού.

Κάθε καταναλωτικό προϊόν συνοδεύεται από την έγγραφη εγγύηση του κατασκευαστή του ή της επιχειρήσεως που εισήγαγε το προϊόν στην Ε.Ε. ή της επιχειρήσεως που επιθέτει στο προϊόν τα σήματα της, εμφανιζομένη ως «κατασκευαστής» του. Παρακαλούμε να δίδετε ιδιαίτερη προσοχή στους όρους της παρεχομένης εγγυήσεως από τον κατασκευαστή καθώς και στα λοιπά συνοδευτικά έγγραφα και στοιχεία του προϊόντος, τα οποία με ευθύνη του κατασκευαστή περιλαμβάνονται στα προϊόντα και ιδίως σε αυτά που αφορούν σε πληροφορίες για την ασφαλή χρήση και συντήρηση τους.

ΕΥΘΥΝΗ ΠΩΛΗΤΗ ΓΙΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ

Σε περίπτωση ελαττώματος του προϊόντος ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα, εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, (α) να ζητήσει την επισκευή του προϊόντος του χωρίς επιβάρυνση (β) την αντικατάσταση του με άλλο όμοιο ή ισάξιο (γ) τη μείωση του τιμήματος της αγοράς ή (δ) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων του, εκτός εάν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις του konstantinioncentereshop.com δεν υφίστανται στην περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από τον καταναλωτή ή εξ ανωτέρας βίας. Για την ενεργοποίηση οιουδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματα, τα προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και από τις αποδείξεις καταβολής.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αν έχετε ερωτήσεις ή θέλετε να προτείνετε κάτι σε σχέση με την Πολιτική Απορρήτου (εχεμύθειας) του konstantinioncentereshop.com, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο:

Ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση: info@konstantinioncentereshop.com

Τηλεφωνικά στο: 2310 838411

Tαχυδρομικά στη Διεύθυνση : Κιλκισίου 20, ΤΚ 54639 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδοποίηση Αλλαγών
Οι όποιες αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου αποστέλλονται κάθε φορά που αλλάζουν για να γνωρίζετε πώς χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες και τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει στο λογαριασμό. Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες ταυτότητας, με διαφορετικό τρόπο θα σας ειδοποιήσουμε μέσω e-mail. Θα έχετε πάντα την επιλογή να εναντιωθείτε εφόσον δεν συμφωνείτε. Σε περίπτωση που ο κάτοχος του λογαριασμού έχει χάσει κάθε επικοινωνία με του konstantinioncentereshop.com, ή αν έχει απενεργοποιήσει το λογαριασμό του, δεν θα ενημερωθεί, ούτε θα χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Ως προσωπικό δεδομένο νοείται κάθε πληροφορία ή συνδυασμός πληροφοριών που θα μπορούσε να σας ταυτοποιήσει άμεσα (πχ. Ονοματεπώνυμο) ή έμμεσα (πχ. μέσω ψευδοποιημένων δεδομένων όπως το ΑΜΚΑ ή ο ΑΔΤ). Αυτό σημαίνει ότι τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν στοιχεία όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό κινητού τηλεφώνου, προσωπικές προτιμήσεις, πληροφορίες κοινωνικής πρόνοιας.
Με την παροχή της παρούσας πολιτικής προστασίας, συμφωνείτε με την συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR) και τους εξής όρους χρήσης:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται εκείνο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή δημόσια αρχή, ή υπηρεσία ή οποιασδήποτε άλλος φορέας που μεμονωμένα ή από κοινού με άλλους προσδιορίζει τους στόχους, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι: Ιωάννης Τόλιος
Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στην εξής διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@konstantinioncentereshop.com εάν δεν συμφωνείτε με την συλλογή, επεξεργασία ή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την παρούσα πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει περίπτωση να μην είναι πλέον διαθέσιμη η υπηρεσία

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Εφόσον επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Εταιρείας χωρίς να εγγραφείτε ή να παραγγείλετε ως επισκέπτης, συλλέγονται τα παρακάτω δεδομένα, προκειμένου να ενημερωθεί η Εταιρεία για την επίσκεψη στην ιστοσελίδα και τα οποία είναι τα ελάχιστα προκειμένου να υπάρχει συμμόρφωση με την Αρχή Επεξεργασίας Δεδομένων που απαιτεί ελαχιστοποίηση επεξεργασίας αυτών:

Δεδομένα συσκευής: ταυτότητα συσκευής, λειτουργικά συστήματα, έκδοση λειτουργίας συσκευής ή άλλα αναγνωριστικά αυτής
Στοιχεία σύνδεσης: ώρα, ημερομηνία, διάρκεια επίσκεψης, τόπος προέλευσης του χρήστη, ΙP address (διεύθυνση δικτυακού πρωτοκόλλου) και άλλα στοιχεία σχετικά με το πρωτόκολλο σύνδεσης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Στην περίπτωση που επιλέξετε να γίνεται μέλος και δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη, σας ζητούνται προσωπικά δεδομένα όπως κατ’ αρχήν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο οποίο εάν δώσετε συναίνεση θα λαμβάνετε τα ενημερωτικά μας ηλεκτρονικά μηνύματα.
Σε περίπτωση που επιλέξετε να προβείτε σε παραγγελία προϊόντων μας τότε θα πρέπει να καταχωρήσετε επιπλέον προσωπικά σας στοιχεία προκειμένου να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Υποχρεωτικά στοιχεία για κάθε συναλλαγή είναι το ονοματεπώνυμο σας, ένα σταθερό τηλέφωνο, διεύθυνση (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας), διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας και τύπο παραστατικού που επιθυμείτε (απόδειξη, τιμολόγιο). Προαιρετικά ζητούνται ο αριθμός κινητού τηλεφώνου (σε περίπτωση που χρειαζόμαστε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για να οριστικοποιήσουμε την παραγγελία σας όταν έχετε αποθηκεύσει το καλάθι αγορών σας, να σας ενημερώνουμε για την διαθεσιμότητα των προϊόντων κλπ) και επάγγελμα.
Οι κατηγορίες δεδομένων είναι δεδομένα πρόσβασης, στοιχεία λογαριασμού, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία σύνδεσης, δεδομένα συσκευής, στοιχεία παραγγελίας και ζητούνται για την ολοκλήρωση της παραγγελίας αλλά και την διασφάλιση της ασφάλειας των εφαρμογών μας και των συναλλαγών σας σε αυτές, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της παράδοσης της παραγγελίας.
Με σκοπό την ευθυγράμμιση των συμφερόντων της Εταιρείας μας με τα συμφέροντά σας έχουμε δημιουργήσει σχετικούς μηχανισμούς ελέγχου. Μόνο εάν θεωρήσουμε ότι μπορούμε να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από κάθε κίνδυνο, θα τα επεξεργαστούμε βάσει των νόμιμων συμφερόντων της Εταιρείας. Αυτά δεν θα μεταβιβάζονται ποτέ σε τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και σε περίπτωση που μεταβιβαστεί οποιοδήποτε στοιχείο με εταιρεία που συνεργαζόμαστε αυτή ελέγχεται και πρέπει να συμμορφούται με τις υποχρεώσεις Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αλλά και να αποδεικνύει το επίπεδο ασφαλείας που παρέχει με επαρκή στοιχεία.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα τα χρειαζόμαστε και για το σκοπό για τον οποίο τα διατηρούμε, ώστε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας ή για την συμμόρφωσή μας με τις νομικές υποχρεώσεις μας.
Για να καθορίσουμε το χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων χρησιμοποιούμε τα εξής κριτήρια :
Σε περίπτωση που αγοράσετε προϊόντα διατηρούμε αυτά καθόλη την διάρκεια της συμβατικής μας σχέσης. Όταν συμμετέχετε σε κάποια διαφημιστική προσφορά διατηρούμε αυτά καθόλη την διάρκεια της προσφοράς.
Όταν επικοινωνείτε μαζί μας για να υποβάλλετε κάποιο ερώτημα διατηρούμε αυτά καθόλη τη διάρκεια που απαιτείται για την επεξεργασία του ερωτήματός σας.
Όταν δημιουργείτε ένα λογαριασμό διατηρούμε αυτά μέχρι να μας ζητηθεί η διαγραφή τους από εσάς ή μετά από μια περίοδο αδράνειας που καθορίζεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές.
Όταν παράσχετε την συγκατάθεσή σας για κοινοποιήσεις άμεσης εμπορικής προώθησης διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας μέχρι να καταργήσετε την εγγραφή σας ή ζητήσετε την διαγραφή της ή μετά από μια περίοδο αδράνειας που καθορίζεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές.
Ενδέχεται να διατηρήσουμε κάποια προσωπικά δεδομένα σας για την συμμόρφωσή μας με τις νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις μας καθώς και για να είμαστε σε θέση να διαχειριζόμαστε τα δικαιώματά μας (προβολή αξιώσεων ενώπιον Δικαστηρίων) ή για στατιστικούς σκοπούς. Όταν δεν χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας τα διαγράφουμε από τα συστήματα και τα αρχεία μας ή τα ανονυμοποιούμε ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η ταυτοποίησή σας από αυτά.

ΧΩΡΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα κυρίως μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)( και στον Ενιαίο Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Ανεξάρτητα εάν ο πάροχος ΕΟΧ βρίσκεται εγκατεστημένος στην ΕΕ / ΕΟΧ είναι υποχρεωμένος να υπογράψει συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων με εμάς, εφόσον τηρεί τα κριτήρια του άρθρου 44 επόμενα του ΓΚΠΔ.
Παρόλα αυτά κάποιοι από τους παρόχους υπηρεσιών με τους οποίους συνεργαζόμαστε εδρεύουν εκτός ΕΕ και ΕΟΧ. Όλοι οι παραλήπτες δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκών Χωρών αξιολογούνται πρώτα για το επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων που προσφέρουν και μόνο αν μπορούν να αποδείξουν επαρκές επίπεδο προστασίας επιλέγονται ως πάροχοι υπηρεσιών.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην συσκευή που χρησιμοποιείται προκειμένου να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας και με σκοπό να καταστεί η επίσκεψή σας λειτουργική και ελκυστική. Μερικά από αυτά διαγράφονται μετά το πέρας συνεδρίας στον περιηγητή (session cookies ή cookies συνεδρίας).
Άλλα παραμένουν στην συσκευή και επιτρέπουν στην Εταιρεία να αναγνωρίσει τον περιηγητή στην επόμενη επίσκεψη (persistent cookies). Έχετε την δυνατότητα να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας, ώστε να πληροφορείστε για την ρύθμιση των cookies και να αποφασίσετε για την αποδοχή ή την απόρριψή τους σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ή και γενικότερα. Εάν δεν αποδεχτείτε την εγκατάσταση των cookies, μπορεί να μειωθεί η λειτουργικότητα της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ COOKIES

COOKIES ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ:
Επιτρέπουν την αποθήκευση πληροφοριών που έχουν ήδη υποβληθεί και βελτιώνουν την δυνατότητα του χρήστη να απολαμβάνει προσωποποιημένη περιήγηση. Συλλέγουν ανωνυμοποιημένες πληροφορίες και δεν επιτρέπουν την παρακολούθηση περιήγησης της ιστοσελίδας.

COOKIES ΑΠΟΔΟΣΗΣ:
Συλλέγουν πληροφορίες για την χρήση μιας ιστοσελίδας / εφαρμογής και δεν αποθηκεύουν πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση του χρήστη. Όσες πληροφορίες αποθηκεύονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την βελτίωση και εφαρμογή της απόδοσης της ιστοσελίδας και επομένως της εμπειρίας που παρέχεται στον χρήστη.

COOKIES ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:
Χρησιμοποιούνται για την παροχή στοχευμένης διαφήμισης σχετική και προσαρμοσμένη με τα ενδιαφέροντά του. Χρησιμοποιούνται, επιπλέον, για τον περιορισμό της συχνότητας μιας διαφήμισης και την μέτρηση αποτελεσματικότητας της διαφημιστικής καμπάνιας. Κυρίως καταγράφουν εάν επισκεπτήκατε την ιστοσελίδα ή όχι. Οι πληροφορίες αυτές ενδεχομένως να μοιραστούν με τρίτα μέρη για την βελτίωση της στοχευμένης διαφήμισης.


ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη.
Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη / μέλος στην “konstantinioncentereshop.com” είναι εμπιστευτικές και η “konstantinioncentereshop.com” έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η “konstantinioncentereshop.com” δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
Στην περίπτωση που η “konstantinioncentereshop.com” χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.
Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους.
Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η “konstantinioncentereshop.com” αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας.
Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.
Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος της “konstantinioncentereshop.com” επιτυγχάνεται με την ακόλουθη μέθοδο: Αναγνώριση χρήστη
Για την αναγνώρισή σας χρησιμοποιούνται το e-mail σας και ο προσωπικός μυστικός κωδικός ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνετε η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας (e-mail) όσο συχνά επιθυμείτε.
Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα της “konstantinioncentereshop.com” δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Επίσης σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα και τη δημιουργία password.
Πληρωμή
Η πληρωμή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα ή PayPal είναι μία απόλυτα ασφαλής μέθοδος πληρωμής για τους πελάτες μας.
Η εταιρεία “konstantinioncentereshop.com” δεν θα έχει ποτέ γνώση των πληροφοριών της κάρτας σας ή του λογαριασμού σας. Για την πληρωμή της παραγγελίας, σας ανακατευθύνει στην ιστοσελίδα της τράπεζας “Alpha Bank” ή αντίστοιχα στην ιστοσελίδα του PayPal χωρίς να έρχεται σε επαφή σε καμία περίπτωση με τα στοιχεία και δεδομένα της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας.
Αυτές οι πληροφορίες μεταφέρονται από εσάς με χρήση κρυπτογραφημένης σύνδεσης στην τράπεζα “Alpha Bank” ή του PayPal μέσω των συστημάτων ασφαλών συναλλαγών αυτών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις εκάστοτε νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις. Για κάθε σημαντική αλλαγή θα υπάρξει αντίστοιχη ενημέρωση.
Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των σημαντικών για εσάς δεδομένων, των οποίων είστε ιδιοκτήτες. Όσες λιγότερες πληροφορίες παρέχετε, τόσο λιγότερο έλεγχο έχετε.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να περιηγηθείτε ανώνυμα και δεν επιθυμείτε η συμπεριφορά στην διάρκεια της περιήγησης να αξιολογείται από την Εταιρεία μας και τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, οφείλετε να ρυθμίσετε κατάλληλα τον περιηγητή σας.